.

Zones humides i biodiversitat

El concepte de zona humida inclou una gran varietat d'espais naturals en què el terreny està inundat o amarat d'aigua (dolça o salada). La presència d'aigua fa que aquests ambients acullin un ampli ventall d'éssers vius i siguin un reservori* de biodiversitat.

La comarca de la Selva té nombroses zones humides d'interès ecològic, com són l'estany de Sils, els prats de Caldes de Malavella, la xarxa de basses de Riudarenes, la riera de Santa Coloma o el delta del Tordera.

Durant les últimes dècades, però, hem perdut el 60% de les zones humides a causa de la intensificació del consum i de la contaminació de l'aigua. Les perspectives de futur per a aquests espais no són esperançadores: la regressió de les zones humides pot accelerar-se amb els efectes del canvi climàtic.

D'una banda, la modificació del règim de pluges provocaria un augment de la sequera i una disminució del nivell freàtic* que faria que l'aigua s'estanqués i esdevingués de mala qualitat per a molts éssers vius.

De l'altra, l'augment de la temperatura afavoriria l'aparició d'espècies invasores procedents de climes més càlids, i modificaria la capacitat per reproduir-se de moltes espècies autòctones.

- CONSULTA EL DISSENY DEL PANELL [JPG]

Tornar enrera


La Camparra © FE
.