.

ELEMENTS INTERACTIUS

L'exposició "Canvi climàtic a la comarca de la Selva. Biodiversitat en les zones humides" presenta 10 taules amb diferents elements interactius i sensorials. Aquesta interacció convida a participar activament en l’exposició amb l’objectiu que s'assoleixi un aprenentatge significatiu dels conceptes presentats. Així mateix, les taules permeten que les persones amb discapacitats visuals puguin visitar la mostra i complementar la informació de la guia àudio a través del tacte, l'olfacte i l'oïda.

El muntatge també combina la presentació seqüencial de la informació amb les interrogacions i peticions d’inferències per tal d'implicar activament el visitant. És per això, que al frontal inferior de les taules interactives s’hi ha situat un solucionari de les diferents preguntes i activitats proposades.

Atès que el format de les taules interactives, on el sentit del tacte i l'olfacte és molt important, no permet traslladar-les a format web, només us oferim alguns dels elements interactius que podeu trobar a la mostra:


Orquídees © FE
.