.

TALLER DE L'EXPOSICIÓ "EL SALT DE LA GRANOTA!"

A partir de la visita guiada a l’exposició, s’introdueix l’alumnat en la necessitat de preservar els espais humits davant els efectes del canvi climàtic. Un cop els alumnes coneixen l’interés de conversar les zones humides, les espècies de fauna i flora que les habiten així com les amenaces a què es troben sotmeses, se’ls convida a ampliar coneixements a través del joc "EL SALT DE LA GRANOTA!".

L’activitat està pensada per ser feta amb alumnes a partir dels 8 anys ja que la dinàmica del joc requereix la capacitat de gestionar la puntuació. Es recomana que el grup per a cada sessió tingui un mínim de 8 i un màxim de 36 alumnes. La durada de l'activitat és d'entre 60 i 90 minuts en funció de la dinàmica i el nivell inicial del grup.

El taller consisteix en un joc de proves que s'estructura a través d'un taulell seguint les normes i el funcionament del popular Joc de l'Oca. Podeu consultar la guia docent de l'exposició [pdf] per ampliar coneixements sobre el joc i la mostra.

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ (60 minuts mínim)
INTRODUCCIÓ (5 minuts mínim)
1. Presentació de l’activitat i del monitor (1 minuts mínim)
2. Revisió dels conceptes bàsics de l’exposició (2 minuts mínim)
3. Presentació de la dinàmica del joc (2 minuts mínim)
JOC “EL SALT DE LA GRANOTA” (50 minuts mínim)
3. Inici del joc i formulació de les preguntes segons les dinàmica de cada grup (30 minuts mínim)
4. Realització de la prova especial (5 minuts màxim)
5. Continuació de la dinàmica normal del joc (15 minuts mínim)
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT I AVALUACIÓ (5 minuts mínim)
6. Resum del coneixement obtingut, nomenament del grup guanyador i repartiment de l’enquesta al docent responsable del grup (5 minuts mínim)

 


Infant durant les activitats guiades © FE
.