.

GUIA DOCENT

Guia docent de l'exposició [pdf]

En l'arxiu pdf adjunt hi podreu consultar la informació següent:
1. PRESENTACIÓ de l'exposició, els seus objectius i els seus continguts
2. INFORMACIÓ CURRICULAR sobre la mostra i el taller, amb detall de competències i conceptes treballats
3. DESCRIPCIÓ DEL TALLER amb una guia detallada de com realitzar el Taller "El Salt de la Granota!"
4. INFORMACIÓ CONTEXTUAL PER A LA VISITA GUIADA que permet obtenir informació de base perquè els propis professors facin la visita a la mostra
5. GLOSSARI de termes per ampliar els coneixements dels alumnes
6. CRÈDITS I CONTACTE

Guia docent de l'exposició [pdf]


Infant durant les activitats guiades © FE
.