.

SOLUCIONARIS DE LES TAULES INTERACTIVES

En aquest apartat hi trobareu els solucionaris de les taules interactives de l'exposició en format pdf.

Les taules 2, 9 i 10 no tenen solucionari perquè l'activitat té una resposta oberta o bé perquè les respostes estan incloses en la mateixa taula.


Reineta © FE
.