.

Més enllà d'una hipòtesi

Els escenaris de futur per al canvi climàtic són projeccions sobre l’esdevenidor i varien en funció del model del clima que s'utilitzi. És també per aquest motiu que s'han alçat moltes veus contra el concepte de canvi climàtic que han titllat de catastrofistes algunes de les prediccions fetes.

Ara bé, més enllà del debat sobre com ens afectarà el canvi climàtic, és indiscutible que:

  • Durant els últims cinquanta anys s'ha produït un escalfament global del planeta, escalfament que té una correlació amb l'increment d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
  • En les últimes dècades hem perdut el 60% de les zones humides de la Terra.
  • La biodiversitat del nostra planeta està disminuint: desapareixen 3 espècies cada hora.
  • L'activitat humana és un dels principals factors que provoca la pèrdua de biodiversitat a la comarca de la Selva.
  • La societat selvatana, i la dels països desenvolupats en general, viu i consumeix els recursos a un ritme insostenible.
  • Faran falta dos planetes Terra si els països subdesenvolupats comencen a viure i a consumir els recursos al mateix ritme que nosaltres.

Així doncs, actuar tenint en compte que el canvi climàtic és ja una realitat i buscar modes de vida més sostenibles ens pot ajudar a frenar la pèrdua de biodiversitat i a cuidar el nostre medi ambient.

- CONSULTA EL DISSENY DEL PANELL [JPG]

Tornar enrera


Bassa de Rietx © FE
.