.

Amfibis, rèptils i canvi climàtic

Les zones humides selvatanes són especialment valuoses per les seves poblacions d'amfibis* i rèptils* ja que acullen diverses espècies en perill d'extinció. En destaquem la tortuga d'estany, un rèptil present a Riudarenes, per exemple, i de la qual tenim una de les poblacions més ben conservades de tot el llevant de la Península Ibèrica. També hi trobem el tritó palmat, un amfibi present a espais com l'estany de Sils, i molt sensible a la contaminació i als canvis de composició de l'aigua.

Les poblacions d'amfibis i rèptils són molt importants per mantenir controlada la població d'insectes i plantes aquàtiques dels espais humits. També són una font d'aliment per altres espècies com aus, rèptils de grans dimensions o mamífers*, com el visó.

Efectes del canvi climàtic
Les poblacions d'amfibis i rèptils són una de les més vulnerables davant els efectes del canvi climàtic. Pel que fa als rèptils, aquests efectes podrien provocar:

  • un biaix en el sexe de les poblacions provocat per l'augment de les diferències de temperatura entre les estacions. Recordem que el sexe dels rèptils es decideix en funció de l'escalfor rebuda durant la incubació de l'ou.
  • un canvi en la regulació tèrmica dels rèptils que davant de l'augment de les temperatures haurien d'estar més refugiats i no tindrien prou temps per alimentar-se correctament.

Pel que fa als amfibis, l'escalfament global podria fer que: es reprodueixin de forma prematura en estacions on encara es podrien produir glaçades.

  • les seves larves no disposessin d'aigua suficient com per desenvolupar-se.
  • les postes d'ous no quedessin cobertes per aigua i que fossin danyades pels rajos solars.
- CONSULTA EL DISSENY DEL PANELL [JPG]

Tornar enrera


Tortugues d'estany © FE
.