.

Invertebrats i canvi climàtic

Les zones humides selvatanes agrupen milers d'espècies d'invertebrats tant diverses com el cuc de terra, la puça d’aigua o el grill. Tots ells es caracteritzen per no tenir ni columna vertebral ni esquelet intern articulat*.

Els animals invertebrats realitzen una gran diversitat de funcions en els espais humits, com ara filtrar l'aigua embassada; facilitar la pol·linització* de les plantes, o ser l'aliment d'aus, rèptils i amfibis.

Efectes del canvi climàtic

D'entre els invertebrats selvatans, en destaquem les papallones, insectes amb una gran dependència de la temperatura ambiental per desenvolupar-se.

Els seguiments de papallones de la Selva mostren ja un canvi en la distribució d'espècies en les nostres zones humides: cada vegada hi ha més exemplars procedents de zones més càlides i seques. Aquest desplaçament pot afectar les espècies autòctones especialitzades*, ja que poden tenir dificultats per desplaçar-se cap al Nord a la recerca d'ambients més frescos.

També és probable que amb el canvi climàtic el ritme biològic de les papallones s'acceleri i que hi hagi una asincronia* entre aquests insectes i les plantes que han de pol·linitzar, d'una banda, i els animals que les depreden, d'una altra. Aquest fet podria dificultar la reproducció de tots ells.

- CONSULTA EL DISSENY DEL PANELL [JPG]

Tornar enrera


Libèl·lula © FE
.