.

El canvi climàtic en el bosc de ribera

Els arbres de les zones humides s’agrupen formant boscos de ribera a les vores de rius, estanys, etc. Són de fulla caduca*, necessiten una gran presència d’aigua i nutrients, i estan ben adaptats a les inundacions i revingudes.
A la Selva, els arbres més habituals en aquests boscos són els freixes, els gatells, els oms, els salzes o els verns.

En zones humides que limiten amb conreus o poblacions, aquest arbrat és un important corredor biològic* per als animals que habiten aquests ambients. A més, el bosc de ribera regula els cabals, és útil per frenar la velocitat de les avingudes, disminuir l’erosió de les ribes i fixar-hi els nutrients.

Efectes del canvi climàtic
El canvi climàtic pot intensificar tant les plogudes com la sequera. D’una banda, això provocaria que durant les estacions seques el nivell d’aigua no fos suficient per als arbres de ribera i que molts morissin. De l’altra, la desaparició dels arbres faria que les avingudes de la tardor fossin molt més violentes i que les ribes s’erosionessin de tal manera que el bosc de ribera anés desapareixent. Tot això dificultaria la mobilitat dels animals entre ambients humits.

- CONSULTA EL DISSENY DEL PANELL [JPG]

Tornar enrera


La Camparra © FE
.