.

Flora aquàtica i canvi climàtic

En les zones humides, la vegetació aquàtica té quatre funcions: depurar l'aigua, aportar oxigen, servir de refugi i ser un aliment per a determinades espècies animals. Així doncs, les plantes aquàtiques són clau per a l'equilibri dels ecosistemes humits.

La flora aquàtica selvatana agrupa des de plantes de ribera, com el canyís i el lliri groc, fins a plantes flotants i oxigenants*, com el nenúfar i el ranuncle d'aigua. D'entre aquesta flora en destaquem:

  • el trèvol d'aigua, una espècie amenaçada que depura l'aigua de llacs i estanys. En trobem a l'estany de Sils.
  • la balca que crea frondosos refugis per a ocells i amfibis a les vores dels espais humits. En trobem a la Camparra de Riudarenes.

Efectes del canvi climàtic
És probable que l’escalfament global produeixi un estrès hídric*. Aquesta podria suposar la desaparició d'aquestes dues espècies, que precisen tenir les seves arrels submergides en aigua. D'una banda, l'extinció de les plantes depuradores provocaria la proliferació d'algues tòxiques i la mortaldat dels animals i plantes que hi conviuen. De l'altra, l'eliminació de plantes-refugi com la balca disminuiria l'èxit reproductiu* de les aus que hi nien, ja que els seus nius serien més visibles per als depredadors.

- CONSULTA EL DISSENY DEL PANELL [JPG]

Tornar enrera


Lliri groc © FE
.